O WUKF

Vznik WUKF

World Union of Karate-do Organizations byla původně založena v roce 1970. Název „WUKO“ byl opuštěn již v devadesátých letech, když WUKO a International Traditional Karate Federation (ITKF) měly být sloučeny ve World Karate Federation (WKF). Sjednocení se neuskutečnilo a WKF zůstala původní WUKO skupinou.

Existující mezinárodní organizace karate jsou buď federacemi čistého stylu nebo skupinami multi-stylu, které jsou uznávány v každé zemi jako jediné. Proto mnohé federace a asociace zůstávají mimo mezinárodní svět karate.

The World Karate Confederation (WKC) byla založena malou skupinou nadšenců 4. května 1996 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Původně WKC nabízela důležitou volbu pro takové skupiny, v nichž mohly být spojeny do nějakého světového společenství a bratrství různé styly a federace, aniž by se musely vzdát svého stylu nebo rozsahu. Aby zde byly příležitosti pro všechny, WKC akceptovala pro každou zemi více než jednu federaci nebo asociaci.

„Cílem WKC je celosvětově usměrňovat, rozšiřovat a posilovat karate z hlediska vzdělávacího, kulturního a sportovního, a to prosazováním etiky karate, semináři, mistrovskými soutěžemi a pro to vše je nutné povzbuzovat rozšiřování aktivního karate po celém světě a utvrzovat přátelské a prospěšné vztahy mezi svými členy (Stanovy WKC, odstavec 1.4)“ WKC rostla a sílila. Více než 1500 mladých karatistů z celého světa se účastnilo juniorského mistrovství světa a dětského světového poháru v Německu v říjnu 2004.

V dubnu 2005 se malá část WKC pokusila zmocnit organizace. Uspořádala tajné volby a snažila se nahradit legální výkonný výbor. To mělo za následek rozštěpení WKC do dvou frakcí.

Při příležitosti 5. Mezinárodního mistrovství karate WKC v brazilské Fortaleze si v červnu 2005 legální a právoplatný výbor WKC odhlasoval prozatímní změnu názvu na World Union of Karate-do Organizations (WUKO) a usiloval o název WKC jako právoplatný. Toto označení bylo zavedeno panem Carlo Henkem tak, že garantovalo všem účastníkům volné užívání a jeho použití již nevyvolávalo žádné disharmonie vůči dané organizaci.

Nová asociace působila více než tři a půl roku a přičlenila na 150 organizací, které stejně jako tato toužily po dobrých soutěžích a po přátelství mezi všemi účastníky vyúsťující ve sportovního ducha. Na základě moderního způsobu organizace soutěží, flexibilního vedení, stálého vylepšování systému umožňující korekce v závislosti na specifice soutěžících v zeměpisných oblastech, náboženství anebo materiálních podmínek, podal výkonný výbor zvolený ve Fortaleze žádost o profesionalitu organizace. Díky tomu se k organizaci připojovalo stále více federací. 

Bohužel výkonný výbor zjistil, že čestný president a zakládající člen zaregistroval značku WUKO na své jméno a nikoliv na jméno této organizace s více než 150 členy. Také vyvíjel tlak na vedoucí členy aby, zastavili proces s jinou frakcí WKC a pokračovali se současným názvem.

Na kongresu v Lido di Jesolo ho president WUKO požádal před všemi účastníky aby značku WUKO a hypotéku na jeho vlastní jméno v hodnotě 34 tisíc euro převedl na tuto organizaci, ale pan Henke to odmítl a přislíbil o tomto diskutovat na příštím kongresu v červnu 2009 v Oděse na Ukrajině. Pan Henke tvrdil, že současný výkonný výbor chce změnit název organizace za zavřenými dveřmi a že vybírá nový název bez jakéhokoliv vlivu ostatních organizací.

14. Listopadu 2008 pan Carlo Henke tajně založil ve Verbanii (Itálie) novou entitu, jakési „NOVÉ WUKO“ využívajíc „svoje vlastní jméno a značku“, sám se „zvolil“ jako PRESIDENT, GENERÁLNÍ KOORDINÁTOR, PŘEDSEDA a samozřejmě jako VLASTNÍK tohoto NOVÉHO WUKO. 15. Listopadu 2008 president Osvaldo Messias de Oliveira obdržel dopis od Úřadu pro ochranné známky zakazující používat označení a logo WUKO všem přidruženým členům, počínaje 2. prosincem. Pan Carlo Henke založil novou webovou stránku WUKO, zkopíroval seznam všch přidružených členů, „zvolil“ se novým presidentem a rozeslal dopisy všem přidruženým členům se žádostí o přistoupení k jeho „NOVÉMU WUKO“.

Tato krizová situace přinutila členy výkonného výboru se neprodleně setkat a změnit název WUKO na WUKF – World Union of Karate-Do Federation, jako opatření k legálnímu průběhu organizace až do kongresu v Oděse. V červnu 2009 na chystaném kongresu diskutovali přidružení členové o přijmutí všech nezbytných opatření pro dobrou práci organizace. Název byl sice nový, ale organizace zůstala stejná, všichni přidružení členové původní WUKO  (s výjimkou FESIK) podpořili novou WUKF. Organizace tak pokražuje do současnosti…

Původní WUKO bylo založeno v Římě 1.května 2005 federacemi Rumunska, Brazílie, Portugalska, Belgie a Španělska, všechny tyto federace s výjimkou FESIK z Itálie pokračují nyní ve WUKF.

 

OFICIÁLNÍ WEB WUKF